Mental Robusthed

Træn dig til en stærkere mental robusthed

SERVICES

UI/UX & Appdesign

Mental Robusthed er en organisation, der forsøger at fremme og forbedre den mentale styrke gennem behandlingsprogrammer, som den enkelte kan benytte sig af for at få en endnu stærkere psyke. Da organisationen allerede havde et website, hvilede deres ønske på at få produceret en app, der skulle fungere som et redskab til at støtte brugeren i dagligdagen.
Mental Robusthed har fået udarbejdet en app, der tog udgangspunkt i deres allerede fastlagte visuelle brandidentitet. Det primære fokus lå derfor på, at udtænke et overskueligt appdesign, der kunne videregive nogle af de øvelser Mental Robusthed gerne vil tilbyde slutbrugeren. Navigationen, og ligeledes UI (user interface), skulle fremgå overskuelig, for at brugeren kunne navigere rundt i de mindre forskellige kategorier af mentale øvelser i et samlet kartotek, der var fastlagte i appen. De forskellige øvelser skal hjælpe brugeren til at blive mere mentalt robust og modstandsdygtig over for udfordringer og forandringer i den enkeltes hverdag.

Sjælland
Overgaden neden vandet 9a
1414 København k

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

CVR. 38455958
© 2022 MeeW

Sjælland
Overgaden neden vandet 9a
1414 København k

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

CVR. 38455958
© 2022 MeeW

Cases