Attavik

Offline eller online - vær forbundet med dit netværk

SERVICES

UI/UX, Appdesign & App store banner

Om Attravik

Attavik er en virksomhed, der forsøger at bidrage til at folk kan etablere stærkere og dynamiske netværker. Fokusset hviler derfor på, at forbinde brugere på tværs af netværker. Virksomhedens ønske var at få udarbejdet en app, der lokaliserer folks position inden for en 8 kilometers radius.
Attavik har fået udarbejdet en lokationsapp, der tog udgangspunkt i deres allerede fastlagte visuelle brandidentitet. En stor del af vores designeres arbejde hvilede derfor primært på at udvikle en brugervenlig app, som var nem og overskuelig at have med at gøre. Da formålet var at udvikle en lokationsapp, var det afgørende at kreere et overskueligt layout, som kunne give slutbrugeren et visuelt og geografisk overblik. Det var nødvendigt for at vedkommende kunne orientere sig omkring hvilke andre brugere han eller hun kunne connecte med, både offline og online. Der skulle derfor opsættes et visuelt mapping-system, der kunne bidrage til det overblik. Overblikket blev skabt med afsæt i best practice i form af UI (user interface) og UX (user experience).

Sjælland
Overgaden neden vandet 9a
1414 København k

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

CVR. 38455958
© 2022 MeeW

Sjælland
Overgaden neden vandet 9a
1414 København k

Jylland
Kildeparken 12
8722 Hedensted

USA
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware

CVR. 38455958
© 2022 MeeW

Cases